Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Preporuka Udruženja doktora porodične /obiteljske medicine za rad porodičnih ljekara za vrijeme COVID-19 pandemije

Preporuku za rad ljekara porodične/obiteljske medicine pogledajte na linku ispod:

https://www.familymedicine.ba/preporuka.php.