Prijevremeno rođene bebe sa lijekovima unose i štetne hemikalije

Prijevremeno rođene bebe izložene su aditivima u lijekovima (za poboljšanje okusa, apsorpcije, izgleda (vještačke boje) i produžavanje roka trajanja) koji mogu predstavljati rizik za moždana i plućna oštećenja.

Lijekovi u tečnom obliku često sadrže aditive od kojih su mnogi nepotrebni, a neki mogu biti i toksični za bebe čak i u malim količinama.

Dr. Hitesh C. Pandya sa univerziteta University of Leicester predvodio je istraživanje tokom kojeg su analizirani medicinski kartoni 38 prijevremeno rođenih beba u jednoj bolnici. Bebe su rođene u periodu između juna 2005. i jula 2006. godine, prije navršene 30 sedmice trudnoće i težile su manje od 1500 grama pri rođenju.

Tokom boravka u bolnici, sedam beba koje su imale hroničnu bolest pluća bile su izložene djelovanju više od 20 aditiva, uključujući etanol i propilen glikol, koji su povezani sa moždanim oštećenjima. Osim toga, bebe su također bile izložene visokim koncentracijama sorbitola. U nekim slučajevima, dati nivoi sorbitola bili su veći od preporučene maksimalne doze za odrasle.

Dr. Pandya je rekao da roditelji trebaju biti svjesni šta sve njihova djeca unose u organizam kroz lijekove, ali da i ne trebaju biti previše zabrinuti, pogotovo kada ne postoji alternativa datom lijeku. Cilj njihovog istraživanja je bio da potaknu zakonodavce i farmaceutske kuće da analiziraju potencijalnu štetnost svih sastojaka lijeka i da rade u pravcu iznalaženja boljih alternativa. Dr. Pandya je također istakao da je “važno naglasiti da tokom ove studije nije uspostavljena nikakva klinička veza između izloženosti aditivima i njihovih posljedica.”

IZVOR: Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition, juli 2009., www.adc.bmj.com