Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Prim.mr.sci.dr. Ivanka Hižar održala predavanje o SSRI terapiji

Dana 14.11.2018. godine u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održano je predavanje na temu “Stabilna SSRI terapija anksiozno-depresivnih poremećaja praćenih somatskim komorbiditetima” u organizaciji kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo.

Predavanje je održala prim.mr.sci.dr. Ivanka Hižar, spec. neuropsihijatar u Centru za mentalno zdravlje OJ DZ Centar.

Edukaciji su prisustvovala 34 uposlenika iz različitih zdravstvenih službi OJ Centar, koji su predavanje dr. Hižar ocijenili visokom ocjenom 4,95 uz komentare da je predavanje bilo veoma korisno i zanimljivo i da je uključivalo dosta primjera iz prakse.

CENTAR ZA NNID