Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Projekat “Preuzmimo kontrolu nad dijabetesom”

Povodom obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa, Udruženje studenata medicine u BiH – BoHeMSA u saradnji sa Udruženjem studenata Medicinskog fakulteta, Udruženjem doktora porodične/obiteljske medicine, a pod pokroviteljstvom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, partnerstvom Medicinskog fakulteta UNSA i sponzorstvom kompanije Novartis, organizovaće već tradicionalni projekat „Preuzmimo kontrolu nad dijabetesom“.

Riječ je o projektu koji je osmišljen sa ciljem podizanja svijesti o važnosti redovne kontrole šećerne bolesti i održavanja zdravih navika, kao i prevenciji nastanka i napredovanja ove bolesti. Također, projekat omogućava studentima da učestvuju u radu ordinacije porodične medicine i time upotpune svoje znanje i vještine.

Projekat će se realizirati u srijedu 13.11.2019. godine od 8.30 do 14.30 sati u sljedećim ambulantama:

  • OJ Dom zdravlja Novi Grad – Ambulanta Alipašin Most
  • OJ Dom zdravlja Ilidža – Ambulanta Hrasnica I
  • OJ Dom zdravlja Vogošća – centralni objekat
  • OJ Dom zdravlja Hadžići – centralni objekat

Tom prilikom, studenti će obaviti besplatne preglede građana koji će podrazumijevati: antropometrijska mjerenja (tjelesna težina, visina, indeks tjelesne mase, obim struka), mjerenje krvnog pritiska i pulsa, auskultaciju krvnih sudova vrata, te mjerenja ŠUK-a (Šećera u krvi) i HbA1C (tromjesečni šećer u krvi), kao i razgovor i informisanje građana o simptomima i znakovima dijabetesa i tretmanu šećerne bolesti.

CENTAR ZA NNID