Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Psiholozi JUDZKS održali predavanja o komunikaciji za uposlenike

U skladu sa uputom v.d. generalnog direktora JUDZKS, prof. dr. Mehmeda Kulića, psiholozi Ustanove su tokom 2019. godine u domovima zdravlja održali edukacije na temu „Komunikacijske vještine i rješavanje teških situacija“ za uposlenike različitih službi. Cilj edukacija bio je da se uposlenicima JUDZKS osiguraju znanja i alati za poboljšanje komunikacijskih vještina u međusobnom odnosu, kao i u odnosu zdravstveni radnik-pacijent.

Realizirana su sljedeća predavanja:

R/b

OJ Dom zdravlja

Datum

Predavač

Broj prisutnih

Ocjena predavanja

1

Ilidža

26.02.2019.

Hajrija Ibrišagić, Mirela Hadžić

32

2

Vogošća

17.09.2019.

doc.dr.sci. Irma Džambo

41

4,98 (Jako zanimljivo i vrlo poučno)

3

Novo Sarajevo

19.09.2019.

mr.sci. Lejla Šabanagić-Hadžić

16

4

Centar

25.09.2019.

Borjana Bogićević

48

5,0 (Odlično i korisno)

5

Ilijaš

25.09.2019.

mr.sci. Ines Mosoči-Mujić

28

4,58 (Super, potrebne češće edukacije)

6

Novi Grad

26.09.2019.

Aida Čorović-Pendek

39

4,99 (Prava tema, u pravo vrijeme)

7

Hadžići

26.09.2019.

Lejla Gabela

23

4,8 (Izvrsno obrađena tema)

8

Novi Grad – Saraj polje

27.09.2019.

Aida Čorović-Pendek

16

4,99 (Prava tema, u pravo vrijeme)

9

Novo Sarajevo

10.10.2019.

mr.sci. Lejla Šabanagić-Hadžić

39

UKUPNO

282

 

Edukacijama o komunikaciji prisustvovala su ukupno 282 uposlenika JUDZKS. Predavači su ocijenjeni od strane prisutnih najvišim ocjenama. Slušatelji su jedino imali zamjerke na prostor i tehničke uslove, uz molbe da se osigura bolji i veći prostor za edukacije. Edukacija u OJ Stari Grad biće realizirana po završetku rekonstrukcije i adaptacije centralnog objekta tog doma zdravlja.

CENTAR ZA NNID