Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Pušenje “light” cigareta štetno kao i puštenje standardnih cigareta

Pušenje predstavlja najrašireniji faktor rizika koji je moguće spriječiti za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Pušenje “light”cigareta (sa niskim udjelom katrana i nikotina) pušačima se čini manje opasnim od pušenja standardnih cigareta.

Studija turskih stručnjaka sa univerziteta Baskent University u Konji imala je za cilj uporediti hronične i akutne posljedice pušenja “light” cigareta i standardnih cigareta na brzinu kojom se koronarne arterije proširuju kao odgovor na povećan protok krvi.

Studija je uključivala 20 pušača normalnih cigareta, 20 pušača “light” cigareta i 22 zdrava volontera-nepušača, svi u svojim dvadesetim godinama života.

U prvom eksperimentu, svaki učesnik je prošao EKG pregled uključujući mjerenje CFVR-a (brzine odgovora koronarnih arterija na povećanje protoka krvi) nakon perioda od 12 sati tokom kojeg nisu jeli niti pušili. Nakon dva dana, tokom drugog eksperimenta, svaki učesnik popušio je po dvije cigarete koje inače puši u zatvorenoj prostoriji unutar 15 minuta. A onda, tokom 20-30 minuta, svakom učesniku je ponovo urađen EKG sa CFVR mjerenjem.

Rezultati pokazuju da su CFVR vrijednosti bile značajno i gotovo u istoj mjeri umanjene kada su u pitanju pušači svih vrsta cigareta u odnosu na kontrolnu grupu nepušača. Test prije i nakon pušenja pokazao je da pušenje dvije “light” cigarete akutno smanjuje CFVR vrijednosti za od 2,68±0,50 do 2,05±0,43, a pušenje dvije standardne cigarete akutno smanjuje CFVR vrijednosti za od 2,65±0,61 do 2,18±0,48.

Izvor: Heart Online   http://heart.bmj.com