JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Radi sprečavanja SIDS-a, dojenčad trebaju spavati na leđima

Ni danas nisu u potpunosti poznati uzroci SIDS-a – Sindroma iznenadne smrti dojenčeta, međutim, pretpostavlja se da ga u većini slučajeva uzrokuje smanjenje dotoka kisika zbog neodgovarajućeg položaja bebe tokom sna (najčešće na stomaku).

Zbog toga je pokrenuta kampanja “Spavati na leđima” (Back to Sleep) koja je dovela do početnog dramatičnog smanjenja incidence SIDS-a, te nastavlja sa trendom opadanja (na Novom Zelandu opala je za 63 % od 1993. do 2004. godine), ali uzrok tome nije u potpunosti objašnjen.

U anketi u kojoj su učestvovale 278 majke, a koje su odgovorile na pitanje u kojem položaju stavljaju svoje dojenče da spava, njih 72,3% odgovorilo je na leđa, 14,0% na stranu, 12,2% na leđa i na stranu, te 1,4 % na stomak.

Rezultati ankete podržali su pretpostavke stručnjaka koji smatraju da je činjenica da se sve manje dojenčadi stavlja da spava na stomaku doprinijela drastičnom smanjenju slučajeva SIDS-a (Sindroma iznenadne smrti dojenčeta) širom svijeta, te savjetuju roditelje da nastave sa tim mjerama prevencije.

Izvor: Archives of Disease in Childhood, juli 2007., http://adc.bmj.com/

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print