Raspored polaganja pismenog dijela ispita za Javni oglas 1 objavljen dana 17.06.2021. godine