Raspored polaganja usmenog dijela ispita – intervjua za Javni oglas 1 objavljen dana 10.07.2020. godine