Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Raspored polaganja usmenog dijela ispita za JO 2 objavljen dana 17.02.2021. godine za poziciju Logoped – Centar za fizikalnu rehabilitaciju