Raspored polaganja usmenog dijela ispita za JO 2 objavljen dana 17.02.2021. godine za poziciju Logoped – Centar za fizikalnu rehabilitaciju