Raspored polaganja usmenog ispita za Javni oglas 1 objavljen 14.10.2022.