Raspored polaganja usmenog ispita za Javni oglas 2 objavljen 15.11.2022.