Raspored polaganja usmenog ispita za Javni oglas 2 objavljen 23.01.2023.

Raspored-polaganja-usmenog-ispita-JO2

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA 2