Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

RASPORED TERMINA RAZGOVORA (INTERVJUA ) KANDIDATA SA KOMISIJOM ZA PROVOĐENJE  KONKURSA ZA PRIJEM SPECIJALIZANATA NA SPECIJALIZACIJU  U JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO