Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

“Različite države, različita iskustva: Šta smo naučili o COVID-19?”- poziv na video konferenciju

Pozivamo zainteresirane liječnike pedijatre, liječnike školske medicine, liječnike obiteljske/porodične medicine i ostale zainteresirane da prisustvuju  video konferenciji na temu „Različite države, različita iskustva: Šta smo naučili o COVID-19?“ koja će se održati 29.4. 2020. prema našoj vremenskoj zoni u 17.30 sati.

Video konferenciju  organizira Europsko pedijatrijsko udruženje (EPA/UNEPSA) sa partnerima. Moderator video konferecije: prof. dr. sc. Mehmet  Vural, Tursko Pedijatrijsko društvo  TPA).

Video konferenciji možete pristupiti  putem linka https://r.epa-unepsa.eu/i/LVbEW5uGTDufsdPxmrOQA4r_EKX6dTkx

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost  JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo