Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Realiziran projekat o prevenciji hipoglikemije (feb 2015.)

Dobra educiranost pacijenta kao i adekvatna, fleksibilna i individualno određena antihiperglikemijska terapija veoma su značajni faktori u prevenciji pojave hipoglikemijskih epizoda u tretmanu dijabetesa.

Problem hipoglikemije je često zanemaren, tako da zdravstveni radnici često nisu ni upoznati da njihovi pacijenti imaju epizode hipoglikemije ili da zbog straha od hipoglikemije samoinicijativno modificiraju propisanu terapiju.

Da bih se ovaj problem prevazišao, prije svega je neophodno unaprijediti svijest i znanja timova P/OM o značaju i načinima evidencije, tj. identifikacije epizoda hipoglikemije kod pacijenata sa dijabetesom. Stoga je u JUDZKS u periodu januar-februar 2015. godine proveden projekat pod pokroviteljstvom Novo Nordisk Pharma doo pod nazivom “Edukacija timova P/OM DZ Kantona Sarajevo o značaju i načinima evidencije i prevencije epizoda hipoglikemije kod pacijenata sa dijabetesom“.

U okviru projekta realizirano je devet edukativnih radionica u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Kantona Sarajevo za ukupno oko stotinu (100) timova P/OM (ukupno 205 učesnika).

Edukativne radionice su se sastojale od predavanja o hipoglikemiji koje su održali članovi projektnog tima endokrinolog – dijabetolog, i od interaktivnog dijela koji su vodili članovi projektnog tima doktori P/OM.

Radionice su organizirane u međusmjeni, kako se ne bi remetio redovan rad službi porodične medicine u vremenskom periodu od 13:30 do 14:30h  nakon čega je poslužena i adekvatna zakuska i osvježenje za učesnike.

Po završetku edukativnih radionica, timovi P/OM su popunili prethodno pripremljen upitnik u cilju evaluacije održane edukacije. U evaluacionom listu ocjenjivale su se nastavne metode, sadržaj, trajanje, uticaj na budući rad, prostor za edukaciju, tehnički uslovi za rad i ukupna ocjena stručne radionice.

Nakon izvršene obrade podataka iz evaluacionih listova, projekat je ocijenjen konačnom ocjenom 4,8 što se smatra uspješnim.

Neki od komentara učesnika su:

OJ Centar: “Predavanja su bogata, edukativna i ispunila su sva moja očekivanja u pozitivnom smjeru.”

OJ Ilidža: “Stručna radionica odlična, predavači odlični, predlažem da se slična organizira i za naše pacijente dijabetičare (u manjim grupama).”

OJ Novo Sarajevo: “Sažeto, ciljano, veoma ugodno za slušati, korisno da obnovimo i proširimo znanje.

OJ Vogošća: “Organizirati češća predavanja kako na temu dijabetesa tako i drugih hroničnih oboljenja koja su česta kod populacije, te prilagoditi vrijeme predavanja radnom vremenu ljekara.”

R/bOJPREDAVAČIDATUM  PREDAVANJABROJ UČESNIKA
1VOGOŠĆA1. prof.dr. Zelija Velija – Ašimi29.01.2015.16
2. dr. Pašagić Almir – P/OM
2ILIJAŠ1. doc.dr. Azra Bureković04.02.2015.26
2. dr. Lilić Amina – P/OM
3STARI GRAD1. doc.dr. Azra Bureković16.02.2015.28
2. dr. Sanja Soldo-Mandić – P/OM
4CENTAR1.prof.dr. Belma Aščić – Buturović10.02.2015.28
2. dr. Zaim Jatić – P/OM
5ILIDŽA1.prof.dr. Belma Aščić – Buturović11.02.2015.26
2. dr. Skopljak Amira – P/OM
6NOVI GRAD
(Centralni objekat)
1.prof.dr. Belma Aščić – Buturović12.02.2015.23
2. dr. Bilić Vildana – P/OM
7NOVI GRAD
(Saraj Polje)
1.prof.dr. Zelija Velija – Ašimi13.02.2015.17
2. dr. Kečo Amela – P/O
8HADŽIĆI1.doc.dr. Azra Bureković17.02.2015.19
2. dr. Merdžanović Elma – P/OM
9NOVO SARAJEVO1.prof.dr. Zelija Velija – Ašimi24.02.2015.22
2. dr. Milan Mioković – P/OM
 UKUPNO  205