Rezultati pismenog dijela ispita za Javni oglas 2 – pozicije od 1 do 6