Rješenja o bolovanju u samoizolaciji ubrzati dodatnom informatizacijom sistema- zaključak sastanka Menadžmenta

V.d generalnog direktora JU Dom zdravlja KS, dr. Muhamed Ahmić u prostorijama menadžmenta naše ustanove sastao se sa predstavnicima Uprave za inspekcijske poslove KS, inspektoricama Amelom Babić i Jasminom Hrnjica Bajramović, mr.sci.dr Aidom Pitić iz Zavoda za javno zdravstvo KS, direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja KS dipl.oec Sakibom Katanom i direktorom kompanije MedIT Samirom Dedovićem.

Povod sastanka, između ostalog, bila je i problematika u vezi izdavanja rješenja za bolovanja građanima Kantona Sarajevo koji su zbog pandemije Korona virusa (COVID-19) boravili u samoizolaciji.

S tim u vezi dogovoreno je informatizacijsko povezivanje Uprave za inspekcije poslove KS sa ostalim subjektima zbog blagovremenog dostavljanja podataka neophodnih za izdavanje rješenja o bolovanju, te je još jednom usaglašeno popunjavanje upitnika po ranije datim uputstvima od strane Zavoda za javno zdravstvo KS.  

Press služba JUDZKS