Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Dana 24.06.2024.godine održana je sjednica Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na kojoj je donijeta Odluka o izboru generalnog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Nakon što Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo u skladu sa zakonskim odredbama da saglasnost na predmetnu odluku, Upravni odbor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo će donijeti Odluku o imenovanju generalnog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Za generalnog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo izabran je mr.sci.prim.dr. Milan Mioković, spec. porodične/obiteljske medicine.

Dr. Milan Mioković rođen je 17.07.1964. godine u Sarajevu. Osnovno, srednje i akademsko obrazovanje je stekao u Sarajevu.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1990.godine.

Radni odnos u JU Dom zdravlja “Omer Maslić” zasnovao je 1992.godine.

Tokom rata u BiH, radio je kao doktor medicine u Armiji Bosne i Hercegovine. Specijalizaciju iz porodične/obiteljske medicine dobio je u septembru 1999. godine, te je istu završio u predviđenom roku u septembru 2002.godine.

Magistarski rad je uspješno odbranio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je stekao zvanje magistar medicinskih nauka.

Edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta, napredni nivo SHCE-3 je završio 2018. godine.

Za potpredsjednika Ljekarske komore Kantona Sarajevo izabran je 2014.godine.

Od 18.08.2011. godine obavljao je funkciju generalnog direktora JUDZKS i ostao na toj funkciji do 17.04.2013.godine.