Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Terapija za hronična oboljenja e-mailom

Zbog otežanih uslova rada i pritiska na primarnu zdravstvenu zaštitu zbog pandemije COVID-19, a u cilju poboljšanja komunikacije prema pacijentima koji koriste terapiju za hronična oboljenja, JU Dom zdravlja KS od srijede, 19. januara 2022. godine otvorila je dodatne e-mailove s kojima će ova vrsta usluge biti efikasnija.

Korisnici zdravstvene usluge sa hroničnim oboljenjima kojima je neophodna terapija kontakt sa timovima porodične medicine moći će ostvariti putem slijedećih e-mailova :

Press služba JUDZKS