Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Saopštenje za javnost – O nedostatku papira za printanje, sanitetskog materijala i ampularnih lijekova u JUDZKS

Na temelju učestalih upita koji se odnose na nedostatak kancelarijksog materijala (papira za printanje), sanitetskog materijala i ampularnih lijekova u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo menadžment Ustanove javnosti se obraća sa slijedećim saopštenjem:

“Magacini JU Dom zdravlja KS su uredno snabdijeveni kancelarijskim materijalom (papir za printanje, toner i dr.), sanitetskim materijalom i ampularnim lijekovima.

Molimo naše korisnike zdravstvenih usluga da, ukoliko dođu do saznanja da naša Ustanova ne raspolaže potrebnim kancelarijskim materijalom, sanitetskim materijalom i ampularnim lijekovima, traže pismenu informaciju o navedenom kako se ne bi širile dezinformacije i kako se ne bi narušavao ugled naše Ustanove.

Smatramo da ovakvi i slični primjeri pogrešnog i neobjektivnog informisanja javnosti, mogu proizvesti negativne posljedice i kod korsnika naših usluga stvoriti pogrešnu precepciju postojećeg stanja i implicirati negativno poimanje  u kontekstu snabdijevenosti JUDZKS osnovnim lijekovima i drugim pitanjima”.

Menadžment JU Dom zdravlja KS