Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Saradnja lokalne zajednice sa JUDZKS

Na obostranu inicijativu, sa željom za prosperitetom i unapređenjem saradnje lokalne zajednice i JUDZKS, upriličen je sastanak Općinskih vijećnika Novi Grad Sarajevo i predstavnika Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Sastanku su prisustvovali vijećnici Općine Novi Grad Edita Šandal, Adis Pljevljak, Dino Okerić, Almir Džindo na čelu sa predsjedavajućim Općinskog vijeća Mirzom Selimbegović, Generalni direktor  JUDZKS  doc. dr. sc. Abel Baltić, Šef OJ Novi Grad dr. Admir Mašović, spec. radiodijagnostike, prim. dr. Amra Strujić Bojadžić, specijalista pedijatar, prim. dr. Edma Salihbegović, specijalista školske medicine,  Ćurevac dr. Amela, specijalista porodične medicine i Glavna sestra OJ Novi Grad Advija Jašarević.

Tema sastanka je prezentacija i upoznavanje predstavnika zajednice sa problematikom najveće i najkompleksnije OJ Novi Grad. Nedostatak stručnog kadra, pedijatara i gotovo ugasle školske medicine je hronično stanje  sa kojom se suočavaju kako zemlje regiona tako i naš sistem.

 -Specijalizacije se nisu planirale na vrijeme, rješavamo naslijeđene probleme koji datiraju unazad dvadeset godina. Konstantno rastemo i radimo na iznalaženju sistemskih rješenja, uz specijalizacije koje smo realizovali u 2022. godini, u pripremi je i  konkurs za  izbor i prijem 31 kandidata za 2023. godinu od čega je planirano 10 specijalizacija pedijatrije, kazao je direktor Baltić.

Pedijatar je važan partner u procesu rada ali izazov je postići optimalno rješenje u odnosu na  ukupan broj raspoloživih pedijatara djece na određenom području. Kada govorimo o dostupnosti zdravstvene zaštite kao o jednom od temeljnih načela, kao Ustanova nastojimo da bude dostupna svakome. 

Razmijenjena su iskustva odgovornih ljekara pedijatrije, školske i porodične/obiteljske medicine, gdje su kroz diskusiju sa članovima Vijeća upoznali iste sa teškoćama sa kojima se susreću, timskim radom bez kojega kako kažu niti ovaj doseg ne bi bio moguć i sa činjenicom da zbog opterećnosti sistema pedijatrijski timovi rade preko normativa.

-Slušajući vaša iskustva, postigli ste da drugačije gledamo na ovu problematiku. Često u statusu roditelja koji dovede bolesno dijete nemamo razumijevanje za drugu stranu koja je također u nezavidnoj situaciji. Kao predstavnici lokalne zajednice,  obaveza prema našim građanima je podržati i olakšati rad Ustanove, izjavio je predsjedavajući Općinskog vijeća Mirza Selimbegović.

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost