Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Sastanak menadžmenta JUDZKS i AKAZ-a

29.11.2019.

Uručeno 12 certifikata za timove porodične/obiteljske medicine

Predstavnici AKAZ-a predvođeni direktorom mr. Adnanom Bilićem i višim stručnim saradnikom Alhijadom Hajrom predali su 12 certifikata za timove porodične/obiteljske medicine koji su uspješno prošli vanjsku ocjenu i recertificirali se, generalnom direktoru JU Dom zdravlja KS, prof.dr Mehmedu Kuliću u petak, 29. novembra 2019. godine.

Sastanak je upriličen u cilju unaprijeđenja odnosa ove dvije ustanove, te održavanja kao i poboljšavanja sistema kvaliteta sigurnosti u JU Dom zdravlja KS. Inače, fokus sastanka bio je planiranje budućih aktivnosti u vezi recertifikacije timova porodične/obiteljske medicine, kao i reakreditacija CMZ-ova u JU Dom zdravlja KS, u smislu iznalaženja finansijskih sredstava za procese kao preduslov za njihovu realizaciju. Tom prilikom govorilo se i o edukacijskim aktivnostima na polju kvaliteta i sigurnosti i novim vidovima suradnje u budućnosti.

Sastanak je uspješno završen zajedničkim zaključkom koji se odnosi na potrebu za kontinuiranom saradnjom između dvije institucije. Uz generalnog direktora JU Dom zdravlja KS sastanku su u ime menadžmenta naše ustanove prisustvovali pomoćnik za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti prim.dr Milan Mioković, šef Ekonomsko finansijske službe JUDZKS Adnan Šehić, te osoblje Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti u JU Dom zdravlja KS.