Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Sastanak sa ministricom Ademaj u Upravi JUDZKS

JU Dom zdravlja KS u utorak, 21. marta 2017. godine ugostio je minsitricu zdravstva KS Zilhu Ademaj, direktoricu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Senu Softić Taljanović, direktoricu Zavoda za javno zdravstvo Snježanu Baltu, te predstavnike Zavoda za medicinu rada, Zavoda za zaštitu žena i materinstva i apoteke „Delfin“. Povod sastanka kojeg je inicirao generalni direktor JU Dom zdravlja KD, mr.sci.med.prim.dr Fuad Husić je zajedničko učestvovanje u rješavanju tehničkih problema koji se tiču svih navedenih institucija, a zbog korištenja istog prostora u radu sa pacijentima. Jedan od razloga sastanka bio je i prijedlog za proporcionalnu preraspodjelu troškova u vezi postavljanja prilaznih i invalidskih rampi na tri lokacije JU Dom zdravlja KS, koje će koristiti i navedene ustanove. Kao prioriteti za postavljanje rampi označeni su Domovi zdravlja Ilidža i Otoka, a razmatrano je i racionalno i paritetno korištenje parking – mjesta između pobrojanih institucija koje djeluju u zajedničkom prostoru. Na kraju sastanka, predstavnici svih Zavoda složili su se sa idejom generalnog direktora JU Dom zdravlja KS u smislu proporcionalnog finansiranja narednih projekata, te su jednoglasno zaključili da će zajedničkim finansiranjem poboljšanja tehničkih stvari biti i mnogo bolji uslovi za rad svih službi, a postavljanjem rampi bit će olakšan pristup sanitetskim i drugim službenim vozilima. A.Ša.