Simptomi depresije kod majke, problematično ponašanje djeteta i uticaj oca

Cilj studije naučnika sa Saint Louis univerziteta i Missouriu i Univerziteta North Carolina u Chapel Hillu, SAD, bio je da istraži uticaj simptoma depresije kod majke na problematično ponašanje djeteta, te procijeni mogućnost da pozitivna uključenost oca u porodične odnose modificira taj uticaj.

Studija je uključivala 6552 dijada majka-dijete u kojim je majka u 1992. godini pokazivala simptome depresije, a koji su intervjuisani svake dvije godine u periodu od 1. januara 1992. godine do 31. decembra 2002. godine; starosna dob djece se kretala između 0 i 10 godina života.

Modeli krivulje linearnog rasta pokazali su da negativni uticaj depresivnih simptoma kod majke na problematično ponašanje djeteta postaje zanemariv nakon izvršenih podešavanja po pitanju uključenosti oca i drugih varijabli poput starosne dobi djeteta, spola, rase, nivoa obrazovanosti majke, broja djece, nivoa prihoda i mjesta stanovanja. Pozitivno učestvovanje oca suprotno je proporcionalno znakovima problematičnog ponašanja djeteta. Uticaj depresivnih simptoma majke na ponašanje djeteta varirao je zavisno od stepena uključenosti oca.

Dakle, iz rezultata studije može se zaključiti da kada otac pozitivnim učestvovanjem aktivno kompenzira nedostatke koji proizilaze iz ograničenog funkcionisanja depresivnih majki, moguće je umanjiti rizik da dijete razvije problematično ponašanje.

Studija je objavljena u julskom izdanju medicinskog žurnala Arhivi pedijatrijske i adolescentne medicine udruženja JAMA.

Izvor: Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, juli 2007., broj 161, http://archpedi.ama-assn.org