Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Sistematski pregledi djece za upis u školu

Sistematski pregledi djece za upis u školu su obavezni i usmjereni su na ocjenu fizičkog i psihičkog stanja djeteta, na pravovremeno otkrivanje poremećaja vida, strabizma, oštećenja sluha i razvoja govora, otkrivanje ortopedskih anomalija, ocjenu stanja zuba (karijes i ortodontske anomalije), kao i uočavanje bilo kakvog drugog poremećaja zdravlja djeteta. Dijete sa uočenom anomalijom upućuje se od strane pedijatra na konsultativni pregled odgovarajućem specijalisti (npr. oftalmolog, fizijatar, ortoped, labaratorijska i druga dijagnostika, itd).

Sistematski pregledi obavljaju se u Savjetovalištu za zdravu djecu u sklopu predškolskih dispanzera JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Za sistematski pregled potrebno je sljedeće:

 • pregled stomatologa
 • pregled fizijatra
 • pregled ordinirajućeg pedijatra i imunizacija

Prebacivanje kartona djece godišta za upis u školu u Dispanzer za školsku djecu vrši se automatski pred početak školske godine, te je potrebno da roditelji tokom sistematskog pregleda navedu naziv škole u koju će dijete ići.

U tekstu ispod možete pronaći informacije o načinu provođenja sistematskih pregleda u različitim domovima zdravlja.

OJ Dom zdravlja Stari Grad

Lokalitet:
1. Centralni objekat, Alajbegovića 1 (prizemlje), telefon: 278-632

 • Sistematski pregledi u OJ DZ Stari Grad obavljaju se radnim danima u prvoj smjeni
 • Prije dolaska pedijatru potrebno je obaviti pregled kod stomatologa i fizijatra bez uputnica
 • Djeca se za sistematske preglede ne naručuju, a pregled je moguće obaviti od početka mjeseca februara

OJ Dom zdravlja Centar

Lokaliteti:
1. Centralni objekat, Vrazova 11 (prvi sprat), telefon: 292-528
2. Ambulanta Podhrastovi, Bardakčije 26, telefon: 260-781

 • Sistematski pregledi u OJ DZ Centar obavljaju se svakim radnim danom u obje smjene
 • Nije potrebno prethodno naručivanje, a na sistematski pregled za upis u školu može se doći od polovine mjeseca februara
 • Uputnice za stomatologa i fizijatra dobijaju se tokom pregleda kod ordinirajućeg pedijatra

OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo

Lokaliteti:
1. Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat), telefon: 724-731
2. Ambulanta Velešići, Muhameda ef. Pandže bb, telefon: 814-535

 • Direktno se može otići stomatologu, a sve ostale eventualne uputnice izdaju se od strane nadležnog pedijatra u toku samog pregleda (fizijatar, logoped, laboratorija, dječiji hirurg, psiholog i sl.)
 • Sistematski pregledi djece u centralnom objektu OJ DZ Novo Sarajevo obavljaju se svakim radnim danom (ponedjeljak – petak) u prvoj smjeni, a utorkom i četvrtkom i u prvoj i u drugoj smjeni, dok se u Ambulanti Velešići obavljaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 do 14.30 sati.
 • Nije potrebno prethodno naručivanje, a na sistematski pregled za upis u školu može se doći i od mjeseca februara

OJ Dom zdravlja Novi Grad

Lokaliteti:
1. Centralni objekat, Bulevar Meše Selimovića 2, telefon: 704-899
2. Saraj Polje, X Transverzale, telefon: 277-601

 • Sistematski pregledi djece obavljaju se u obje smjene
 • Nije potrebno naručivanje za pregled
 • Svako dijete pri sistematskom pregledu upućuje se na pregled kod stomatologa i fizijatra, a po potrebi i drugim specijalistima
 • U slučaju da fizijatar ne može primiti dijete isti dan zbog velikog broja pacijenata, dijete se naručuje za pregled u dogovoru sa roditeljima
 • Sistematski pregledi djece obavljaju se od 1. februara u kontinuitetu do septembra tekuće godine; poželjan je raniji dolazak radi izbjegavanja gužve tokom aprila i maja

OJ Dom zdravlja Ilidža

Lokalitet:
1. Centralni objekat, Mustafe Pintola br. 1, telefon: 623-416 (lokal 207)

 • Stomatologu i fizijatru sva djeca za sistematski pregled idu bez uputnice
 • Sistematski pregledi se obavljaju u prvoj i drugoj smjeni dok je to moguće, ali u vrijeme korištenja drugog dijela godišnjih odmora obavljaju se uglavnom u prvoj smjeni
 • Djeca se za sistematske preglede naručuju
 • Poželjno je da se roditelji informiraju o mogućem obavljanju sistematskog pregleda već u februaru i martu, da bi se smanjile gužve koje obično nastaju u aprilu kada počinje upis u škole

OJ Dom zdravlja Vogošća

Lokalitet:
1. Centralni objekat, Igmanska 52, telefon: 432-518, 436-383, 436-384 (centrale)

 • Sistematski pregled djece za upis u školu u OJ DZ Vogošća podrazumijeva osnovne laboratorijske pretrage, pregled stomatologa i pregled pedijatra koji po potrebi dijete upućuje fizijatru i drugim specijalistima
 • Djeca se za sistematske preglede naručuju
 • Pregledi se vrše u terminu od 11 do 13 sati
 • Sistematski pregled se može obaviti već od kraja februara-početka marta

OJ Dom zdravlja Ilijaš

Lokalitet:
1. Centralni objekat, Bogumilska 6, telefon: 584-357

 • Sistematski pregledi obavljaju se od početka mjeseca marta
 • Pedijatar obavlja kompletan pregled djeteta po sistemima, a po potrebi se daju uputnice za laboratorijske pretrage, EKG, pregled fizijatra, oftalmologa i dr.
 • Nakon pregleda pedijatra, obavezan je pregled stomatologa – bez uputnice
 • Pregledi se obavljaju u prvoj smjeni; djeca se za pregled naručuju

OJ Dom zdravlja Hadžići

Lokalitet:
1. Centralni objekat, A. Lažetića br. 2, telefon: 033/580-370, 033/420-109 (centrala), lokal 110

 • Sistematski pregled podrazumijeva kompletan fizikalni pregled, provjeru vida i sluha, psihološki test, raspoznavanje boja, držanje tijela i utvrđivanje eventualnog deformiteta stopala
 • Sistematski pregledi se obavljaju u prvoj smjeni; unaprijed se pravi spisak i pacijenti se blagovremeno obavještavaju, te obično nema čekanja
 • Pregled fizijatra je po indikaciji
 • Pregled stomatologa je obavezan – pregledi se obavljaju od 12,30 h
 • Dispanzer za predškolsku djecu dnevno prosječno naruči 5 djece.