Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Smjernice za postupanje u radu sa djecom u CMZ-u za vrijeme COVID-19

  • Uraditi trijažu/procjeniti trenutni psihološki status (procjena hitnih stanja u radu sa djecom/ pokušaji suicida, akutno samopovređivanje, psihotična stanja, panični ataci )
  • Omogučiti dostupnost psihologa telefonskim putem kako roditeljima tako I djeci (starija djeca I adolescenti)
  • U slučaju krizne intervencije postupiti u skladu sa postupcima rada sa djecom u kriznim stanjima

 U razgovoru sa djecom:

a) Prije svega razgovarajte sa djecom, pitajte ih kako se osjećaju.

b) Slušajte ih šta vam imaju za reći

c). Učinite da se osjećaju što udobnije, koliko je to moguće.

d) Predložite I prirpemite aktivnosti  I intervencije  prilagođene za njihov uzrast.

U razgovoru sa roditeljima

a) Povećavajte im osjećaj sigurnosti i usmjerite im misli na zajedništvo u porodici koju imaju.

b) Uputite ih  da je djeci potrebna podrška, da oni ne razumiju situaciju te da im treba dati vremena i družiti se sa njima naročito pred spavanje, dozvoliti im da pokažu emocije.

c) Ohrabrite ih da uživaju u nečemu.

d) Uputiti ih na materijal kako razgovarati sa djecom o korona virusu I načinu organizacije vremena)

Čitajte i:

Pomoć djeci u kriznim situacijama.