JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Spisak kandidata koji su zadovoljili formalno-pravne uslove JO 2 objavljenog 17.02.2021.- LOGOPED Centar za fizikalnu rehabilitaciju

Spisak_kandidata_koji_su_zadovoljili_formalno_pravne_uslove_JO_od_17.02.2021.

Komisija za provođenje JO 2 objavljenog 17.02.2021.

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print