Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Stres u trudnoći i rizik od astme kod djeteta

Nova studija pokazala je da stres tokom trudnoće može povećati rizik da beba oboli od astme.

Uloga stresa u razvoju astme nije u potpunosti jasna, međutim, studije na životinjama ukazuju na to da prenatalni stres može utjecati na imuni sistem djeteta u materici. Također je poznato da je astma najčešća u centrima velikih gradova, gdje obično živi manjinsko i siromašno stanovništvo, i to u sve stresnijim uslovima, rekli su naučnici.

“Studija ukazuje na potrebu da se osmisle intervencije i strategije u cilju smanjivanja stresa kod trudnica radi poboljšanja zdravlja majke i smanjivanja rizika od hroničnih oboljenja kod njihove djece, kao što je astma,” istakla je vođa studije dr. Rosalind Wright, profesor medicine na Harvardskom medicinskom fakultetu u Bostonu.

Izvještaj je objavljen 18. marta u internetskom izdanju časopisa American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Tim naučnika analizirao je 557 porodica u nekoliko gradova SAD-a, u kojima su otac ili majka imali historiju astme ili alergije.

Žene su većinom pripadale manjinskim grupacijama, a 20% ih je živjelo ispod granice siromaštva.
Sve porodice popunile su upitnik navodeći količinu stresa sa kojim se suočavaju, uključujući nasilje u porodici, finansijske brige i nasilje u zajednici.

Nakon što su bebe rođene, naučnici su uzeli uzorke njihove krvi iz pupčanih vrpci radi testiranja reakcije na različite alergene, poput prašine i žohara, kao i virusne i bakterijske stimulanse.

Djeca majki koje su bile pod većim stresom pokazala su različit odgovor imunih ćelija prilikom stimulacije različitim okolišnim okidačima u odnosu na djecu čije su majke bile pod manjim stresom, rekla je Wright.

Naučnici su bili posebno zainteresirani za proizvodnju citokina, proteina koje proizvode ćelije imunog sistema, a koji regulišu upravljanje imunim odgovorom organizma.

Wrightin tim planira pratiti djecu tokom rasta da bi utvrdio da li postoji veći rizik za razvoj astme ili alergija.

Drugi stručnjak, dr. Andrew R. Colin, pri fakultetu za medicinu univerziteta University of Miami, rekao je da je stres poznat faktor rizika za razvoj astme.

“Međutim, ovo je potpuno drugačije razumijevanje etiologije [astme], to da se prenosi sa generacije na generacije – zaista je interesantno,” rekao je on.

“Teza da se imunitet majke može istinski modificirati stresnim faktorima iz okoline, te da se kao takav prenosi na sljedeću generaciju, nije nova. Postoje podaci da se te [promjene] prenose čak do treće generacije. Ali činjenica da je stres glavni igrač u modifikaciji imunog sistema za mene je veoma uzbudljiva,” rekao je dr. Colin.

IZVOR: HealthDay, mart 2010., www.healthday.com