Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Studenti medicine UNSA obilježili Dan dijabetesa u ambulantama porodične medicine JUDZKS

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana dijabetesa melitusa 14. novembra 2016. godine, u četiri doma zdravlja JUDZKS proveden je projekat “Studenti u ambulanti porodične medicine”.
Ovaj projekat organizovali su BoHeMSA – Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini, Udruženje studenata Medicinskog fakulteta UNSA i Udruženje doktora porodične/obiteljske medicine. Pokrovitelji projekta bili su Medicinski fakultet UNSA i JU DZ Kantona Sarajevo, sponzor je bilo “Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, a partneri Novartis i Bosnamedic. Glavni ciljevi Projekta bili su:
  • Pregled oboljelih od dijabetes melitusa (200 pacijenata):  kontrola A1C i GUK-a, mjerenje krvnog pritiska i pulsa, auskulatacija karotida, pregled stopala za pacijente koji imaju A1c veći od 8,5 mmol/l, podjela edukativnih materijala
  • Edukacija studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o standardima zdravstvene njege oboljelih od šećerne bolesti, s posebnim osvrtom o značaju kontrole A1c i tehnici njegovog mjerenja
  • Edukacija studenta za rad sa oštrim predmetima, uzimanju uzorka kapilarne krvi, odlaganje infektivnog materijala
Navedene aktivnosti provedene su 14.11.2016. godine od 8 do 14 h u centralnim objektima organizacionih jedinica: Ilijaš, Vogošća, Hadžići i Novi Grad. Prije započinjanja realizacije projekta, 20 studenata su 10.11.2016. godine prošli obuku o svim potrebnim segmentima za provođenje projekta u sali za edukacije Centra za NNID.
Timovi porodične medicine u gore navedenim domovima zdravlja pozvali su po 50 pacijenata oboljelih od šećerne bolesti da im se odredi A1c i GUK. Radni zadaci studenata u sklopu projekta bili su: 1. Upoznavanje pacijenta sa aktivnostima koje će biti provedene 2. Pregled pacijenta:
– Antropometrijska mjerenja: tjelesna težina, visina, obim struka, indeks tjelesne mase – Krvni pritisak, puls – Auskultacija karotida – Pregled stopala (inspekcija stopala, palpacija kože, palpacija a. dorsalis pedis, a. tibialis posterior, pregled monofilamentom na 8 tačaka,i pregled zvučnom viljuškom) – Određivanje A1C i GUK-a
3. Podjela informativnog materijala pacijentima Projekat je realiziran veoma uspješno i pregledano je 156 pacijenata. Studenti su iskazali zadovoljstvo zbog mogućnosti praktičnog rada i savjetovanja pacijenata na primarnom nivou zdravstvene zaštite, dok su pacijenti bili izrazito zahvalni što im je omogućen ovako kvalitetan pregled i vađenje nalaza na jednoj lokaciji i što su imali priliku družiti se sa studentima medicine – budućim ljekarima. CENTAR ZA NNID