Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Svjetski dan zdravlja 7.4.2021. godine

[Izgradnja pravednijeg , zdravijeg svijeta za sve]

7.4.2021.

Od 1950. godine, 7. aprila/travnja svake godine obilježava se Svjetski dan zdravlja pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Cilj obilježavanja Svjetskog dana zdravlja je fokusiranje  na prioritetno područje iz zdravstvene problematike od važnosti za SZO.

SZO navodi da je bolje zdravlje moguće osigurati promocijom zdravih stilova života, sprečavanjem ili smanjivanjem riziko-faktora (okolinski, ekonomski, socijalni i ponašajni) na ljudsko zdravlje.

U svim dijelovima svijeta pojedinci ili zajednice imaju mali ili nikakav pristup čistoj vodi, zraku, sigurnoj hrani, zdravstvenim uslugama ili imaju  lošije uslove stanovanja i manje mogućnosti za zaposlenje i obrazovanje, što rezultira narušavanjem zdravlja i pojavom raznih oboljenja.

U kontekstu navedenoga bitno je evaluirati i realizirati aktivnoti kako bi se omogućio pravedniji pristup kvalitetnim, sigurnim i efikasnim zdravstvenim uslugama.

Ovogodišnja kampanja Svjetskog dana zdravlja “Izgradnja pravednijeg , zdravijeg svijeta za sve” ukazuje na ustavno načelo SZO kako je ”uživanje najvećeg mogućeg zdravstvenog standarda jedno od naznačajnijih prava svakog čovjeka  neovisno o rasi, vjeri, političkom uvjerenju, ekonomskom ili socijalnom statusu”.

Pandemija  bolesti COVID-19  teško je pogodila  sve zemlje u svijetu, ali je najveći  utjecaj bio na one zajednice koje su već  bile ugrožene, koje su izloženije bolesti, a pri tome imaju nedovoljan pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, što dovodi do negativnih posljedica kao rezultat provedenih mjera za suzbijanje pandemije.

Pandemija bolesti  COVID-19 dovela je do siromaštva, nesigurnosti hrane i intenzivirala je rodne, socijalne i nejednakosti u zdravstvenim uslugama.

U  kontekstu sprečavanja navedenoga odnosno uklanjanja razlika zdravstveni stručnjaci diljem svijeta  pozivaju političke lidere na svim nivoima vlasti da osiguraju da svi imamo primjerene životne i radne uvjete  koji će omogućiti dobro zdravlje. Osim toga, ukazuju da politički lideri  evaluiraju nejednakosti u zdravlju i omoguće da svi ljudi imaju kvalitetne  zdravstvene usluge  u slučaju potrebe.

Vakcincija je siguran i efikasan medicinski postupak sprečavanja infekcije sa novim koronavirusom, oboljevanja od bolesti COVID-19 , te će uz antiepidemijske mjere, predstavljati važan alat koji će dovesti do prestanka pandemije i normalizacije života.                                           

S ciljem globanog suzbijanja pandemije bolesti COVID-19 bitno je omogućiti jednakost raspodjele vakcina protiv boelsti COVID-19 na globalnom nivou.

Činjenice i  brojke :

  • po prvi put u 20 godina, predviđa se porast siromaštva na globalnom nivou i ometanje napretka ka ciljevima održivog razvoja
  • u nekim zemljama do 60% ljudi nema pokrivenost  temeljnim zdravstenim uslugama
  • više od milijardu ljudi žive u neformalnim naseljima ili sirotinjskim četvrtima imaju povećani izazov u spriječavanju infekcije i prijenosa novog koronavirusa
  • 5,9 miliona djece Azijsko-pacifičke regije u riziku je da se ne vrate redovnim školskim obavezama uzrokovano pandemijom bolesti COVID-19
  • 52% stanovništva Azijsko-pacifičke regije ostaje bez pristupa internetu

Izvor:

WHO. World Health Day 2021. Dostupno na: https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2021/04/07/western-pacific-events/world-health-day-2021 (7.4.2021.)

Centar za NNID