Javni poziv o pokretanju Programa dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT) u JUDZKS za školsku 2022/2023. godinu

5.-JAVNI-POZIV-ZA-DODATNU-EDUKACIJU-IZ-PORODICNE-MEDICINE-20-05-2022

JU DOM ZDRAVLJA KS