JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Najave edukacija

Predavači:

  • prof.dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar
  • Adnan Šorlija, MA sanit. inž.
  • Mejrema Subašić, MA zdravlja i ekologije

Mjesto: OJ Centar, Sala za edukacije

Datumi i vrijeme: 10.02.2019. u 09:00 i 13.00 h

                                12.02.2021. u 09:00 i 13:00 h

                               15.02.2021. u 09:00 i 13:00 h

Predavač:

  1. Dr. Sadija Lušija, dr. medicine

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Ilidža, sala za edukacije, 23.10.2019. u 13.30 h