Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

U DZ Vogošća održana predavanja “Anafilaksa” i “Reanimacija”

Dana 18. aprila 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Vogošća održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Službu porodične medicine.

Predavanje na temu “Anafilaksa” održala je dr. Ehlimana Ibrahimović, spec. porodične medicine, dok je predavanje sa praktičnim prikazom na temu “Reanimacija” održala diplomirana medicinska sestra Suada Šehović.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 29 ljekara i medicinskih sestara/tehničara iz Službe porodične medicine OJ Dom zdravlja Vogošća, koji su predavanja evaluirali najvišom ocjenom 5.0, uz komentar da je edukacija bila veoma kvalitetna, koncizna i stručna, ali uz želju da se poboljšaju prostor za edukaciju i tehnički uslovi.

Edukacija je bodovana od strane Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID