Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Ubrzavanje procesa i smanjivanje procedura prilikom realizacije prava ratnih vojnih invalida i ratnih vojnih invalida paraplegičara u KS

Nastavlja se sa provođenjem aktivnosti tokom digitalizacije kompletnog zdravstvenog sistema gdje će ova populacija zaslužnih građana imati poseban tretman.

Sastanku u prostorijama Udruženja ratnih vojnih invalida paraplegičara KS prisustvovali su ministar zdravstva KS Enis Hasanović sa saradnicama, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Muamer Kosovac, ispred JUDZKS Šef OJ Centar “Vrazova” Amela Kečo, te predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida paraplegičara KS Miralem Hadžić.

Istaknuto je da oko 75% članova Udruženja zbog svog zdravstvenog stanja nije kapacitirano da fizički prikuplja potrebnu dokumentaciju, stoga je zatraženo da se olakša pri procedurama za ostvarivanje njihovih prava.

Ministar Hasanović je ponudio konkretna rješenja kako bi pomogli ovoj ranjivoj populaciji u našem društvu, te su se i ostali predstavnici nadležnih institucija potrudili da osiguraju načine da se izbjegnu birokratske prepreke.

Kako bi se spriječili nepotrebni odlasci nadležnim službama i ljekarima radi pregleda i ovjeravanja dokumentacije, dogovoreno je slijedeće:

-Potvrde i recepti za ratne vojne invalide i ratne vojne invalide paraplegičare će što prije biti uvršteni u software, odnosno digitalni sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

-Tzv. Crveni recept ostaje na snazi do uvodjenja sistema e-pomagalo.

-RVI će imati tromjesečnu terapiju.

-Lijekovi koje RVI dobijaju besplatno na crveni recept a plaća ih ministarstvo sa kojima je bilo određenih problema jer nisu bili dostupni pod fabričkim nazivom, dozvolit će se propisivanje po ATC klasifikaciji ili pod drugim nazivom.

-Domovi zdravlja neće otežavati prilikom ovjera potvrda o medicinsko-sanitetskom materijalu, jer je već formirana komisija unutar ove institucije za ovjeru potvrda.

-Ministarstvo zdravstva KS, ZZO KS i Domovi zdravlja će uskladiti dokumentaciju (nalaze ljekara specijalista, spiskove članova udruženja, recepte za lijekove koji su propisani odlukom.

-Cipele po gipsanom modelu I sa povišenjem 2.5 cm za koje ZZO priznaje nedostatna sredstva, ministarstvo zdravstva će uplaćivati dodatna sredstva.

-Ministarstvo zdravstva će ZZO KS dostaviti listu zamjenskih lijekova za lijekove koji su propisani Odlukom jer se ti lijekovi više ili ne proizvode ili ne uvoze u BiH.

Ukoliko bude postojala osnova za promjenom/povećanjem potreba za medicinsko-sanitetski materijal ili ortopedska pomagala, Udruženje ratnih vojnih invalida paraplegičara KS će ministarstvu dostaviti potrebnu dokumentaciju.