Unutar autističnog mozga: nova saznanja

Mozgovi djece sa autizmom imaju veći broj neuronskih veza nego što je to uobičajeno, a to može biti razlog što ova djeca imaju poteškoća u društvenoj komunikaciji, pokazale su dvije nove studije.

Ovi rezultati dovode u pitanje sadašnje vjerovanje da autistična djeca imaju manje neuronskih veza u mozgu u poređenju na djecu koja se normalno razvijaju. Ovo otkriće moglo bi dovesti do novih načina otkrivanja autizma u ranoj dobi i novih metoda liječenja, izjavili su autori studija koje su objavljenje u novembarskom izdanju časopisa Cell Reports.

“Naša studija analizira jedno od najaktuelnijih pitanja u istraživanju autizma,” naglasio je Kaustubh Supekar, sa Medicinskog fakulteta Stanford univerziteta. Dijete
Koristeći veliku bazu podataka pedijatrijskih moždanih snimaka, Supekar i kolega Vinod Menon otkrili su da su mozgovi djece sa autizmom “hiper-povezani”, te da djeca sa najvećim brojem veza imaju i najviše poteškoća u društvenoj komunikaciji.

U drugoj studiji, Ralph-Axel Muller i kolege sa univerziteta San Diego State University otkrili su hiper-povezanost u mozgovima tinejdžera sa autizmom, posebno u područjima koja kontrolišu vid. Oni su također otkrili da je težina autističnih simptoma povezana sa brojem neuronskih veza.

“Naši rezultati podržavaju ulogu koju sistem vida ima kod djece sa težim simptomima”, izjavio je Muller.

Mjerenje nivoa povezanosti u ovom području mozga može pomoći prilikom dijagnosticiranja autizma, a koje se zasad zasniva na kriterijima vezanim za ponašanje djeteta, dodao je on.

Supekar i Menon istakli su da je disbalans u moždanoj električnoj aktivnosti također prisutan kod epilepsije, što može objasniti zašto mnoga djeca sa autizmom također boluju i od epilepsije.

“Na osnovu ovih opservacija, nije pretjerano špekulirati da bi postojeći lijekovi koji se koriste za tretiranje epilepsije mogli biti korisni i za tretiranje autizma,” rekao je Supekar.

IZVOR: HealthDay, www.healthday.com i Cell Reports, novembar 2013.