Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

USKORO U JUDZKS – Centar za rani rast i razvoj djece

Prema nalazima dobitnika Nobelove nagrade iz oblasti ekonomskih nauka, Jamesa Heckmana, najveći ekonomski povrat investicija u razvoj ljudskih resursa društvo ostvaruje ulažući u rano djetinjstvo. Istraživanja su pokazala da se u ranom djetinjstvu razvija preko 85% mozga, društvo u taj razvoj ulaže manje od 4%.

 JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na čelu sa doc.dr.sci Abelom Baltićem  djeluje društveno odgovorno, prioritiziranjem djece, aktivirajući dodatne usluge kroz Ustanovu koje se odnose na pružanje podrške djetetu i jačanju porodice, sa posebnim akcentom na  rano djetinjstvo.

-Rana intervencija obuhvata razdoblje od dijagnoze što u nekim slučajevima znači da započinje još prenatalno i ide sve do djetetovog uključivanja u školski sistem. Cilj je podrška  porodici da se uprkos socijalnim rizicima stvore optimalni uslovi za djetetov razvoj. Savremeni pristup ranoj intervenciji podrazumijeva uključivanje roditelja kao partnera u radu, timski rad , u najmanje restriktivnoj sredini,  uz podršku zdravstvenih profesionalaca,kazao je direktor Baltić.

Šta je senzorna soba?

Senzorna integracija je način na koji naš mozak prima i obrađuje informacije koje dobiva putem čula. Senzorna soba namijenjena je za djecu koja pokazuju odstupanja u razvoju. Terapija senzorne integracije dijete potiče spontano na igru   i interakciju. Prostor je opremljen različitim stimulativnim sadržajima koji  stimulišu i integriraju razvoj svih čula, krupne i fine motorike, doživljaja ravnoteže, prostora i šeme tijela koje su  neophodna za život kako bi djeca ostvarila svoj puni potencijal.

Uz podršku Ministarstva zdravstva KS i UNICEF-a ubrzano se radi na opremanju prostora  za potrebe Centra. Prostorije u Vogošći već dobivaju oblik i formu izvanredno blisku djetetu, asocirajući više na igraonicu što u konačnici  i jeste senzorna soba.

 Opremanje senzorne sobe je važna terapijska usluga za djecu i  trenutno  prva koja će biti otvorena je u sklopu  Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Servisi rane intervencije će imati za cilj da poboljšaju funkcionisanje djeteta u jednom ili više razvojnih područja: motorno,kognitivno,komunikacijsko, psiho-socijalno i briga o sebi.  Krucijalno je djelovati što je moguće prije kako bi se uklonile ili ublažile teškoće djeteta.

JUDZKS je temelj konkretnih projekata  čiji značaj će se reflektovati u budućnosti.

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću