Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Uspješna odbrana specijalizantskog projekta specijalizanata porodične medicine

U sklopu specijalizacije porodične/obiteljske medicine (P/O medicine) dana 06.02.2024. godine u Sali za edukaciju OJ Centra svoje specijalizantske projekte uspješno su odbranile četri specijalizantice i jedan specijalizant iste.

Specijalizantice P/O medicine JUDZKS bile su dr Almedina Čustović, dr Adela Ibrahimagić i dr Aida Tutundžić, te specijalizant P/O medicine dr Anel Bumbulović. Također uspješno svoj specijalizantski projekat odbranila je i dr Dženana Sultanić, specijalizantica JU DZ Konjic.

Odbrani istih prisustovali su njihovi glavni mentori i komentori (prof.dr. Zaim Jatić, prim.mr.sci.med.dr Amela Kečo, prim.mr.sci.med.dr Elvira Hasanović, mr.sci.dr Hasiba Erkočević i prim.mr.sci.med.dr Nataša Trifunović), te njihove kolegice i kolege specijalizanti porodične/obiteljske medicine.

 

Iskrene čestitke u budućem radu i životu!

Centar za nastavnu i naučno – istraživačku djelatnost

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo