Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Uspješno položeni specijalistički ispiti iz porodične/obiteljske medicine

U Edukacionom centru porodične/obiteljske medicine (P/O medicine) JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (JUDZKS) dana 22. 5. 2024. godine uspješno su položile specijalistički ispit iz P/O medicine dr Nadža Hrustanović – Ibranović, JUDZKS OJ Novo Sarajevo, dr Mirela Nikšić – Mešić, JUDZKS OJ Stari Grad i dr Amira Omerović, JUDZKS OJ Hadžići.

Također, dana 15. 5. 2024. godine dr Alma Dreca Mašić, JU Doma zdravlja “Dr. Isak Samokovlija” Goražde uspješno je položila specijalistički ispit iz P/O medicine.

Komisiju za polaganje svih specijalističkih ispita iz P/O medicine koju je imenovalo Federalno ministarstvo zdravstva su činili prof. dr. Zaim Jatić, prof. dr. Amira Skopljak i mr. sci. med. dr. Amela Kečo.

Specijalisticama porodične/obiteljske medicine iskrene čestitike i sve najbolje u budućem radu i životu!

Centar za nastavnu i naučno – istraživačku djelatnost