Uticaj ekstazija na kognitivne sposobnosti

Uzimanje ekstazija (Ecstasy) (popularnog naziva za [±]-3,4-metilendioksimetamfetamin [MDMA]) dovedeno je u vezu sa kognitivnim deficitima, posebno u području verbalne memorije. Međutim, još uvijek nije jasan uzročni smjer i klinički značaj tih otkrića.

Iz tog razloga, naučnici sa Amsterdamskog instituta za istraživanja ovisnosti i Odsjeka za psihijatriju, radiologiju i neurologiju sa Univerziteta u Amsterdamu, Holandija, sproveli su studiju radi analiziranja veze između korištenja ekstazija i kasnijih verbalnih vještina.

U studiju je bilo uključeno 188 zdravih volontera nekorisnika ekstrazija (prosječne starosne dobi od 22 godine). Od njih, 58 počelo je koristiti ekstazi (prosječna kumulativna doza, 3,2 tablete).

Oni su poređeni sa 60 ostalih učesnika koji nisu koristili ekstazi u skladu sa godinama, spolom, inteligencijom i korištenjem drugih supstanci osim ekstazija.

Na prvom pregledu tokom kojeg je mjerena pažnja, radna memorija, verbalna i vizuelna memorija i vizuelno-prostorne sposobnosti, nisu postojale značajnije razlike u bilo kojim rezultatima neuropsiholoških testova između nekorisnika i budućih korisnika ekstazija.

Međutim, tokom kasnije kontrole nakon 2 godine, rezultati testova trenutačnog i naknadnog sjećanja govora i verbalnog prepoznavanja bili su značajnije slabiji u grupi koja je konzumirala ekstazi u poređenju na grupu koje nije uzimala ekstazi. Na drugim testovima nije bilo značajnijih razlika.

Rezultati studije govore da je čak i prva niska doza ekstazija povezana sa padom u verbalnoj memoriji. Iako je klinički značaj utvrđenog deficita ograničen, nije moguće isključiti dugoročne negativne posljedice uzimanja ekstazija.

Izvor: Archives of General Psychiatry, 2007;64:728-736 http://archpsyc.ama-assn.org