Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Vaginalni porođaj nakon carskog reza

Da bi procijenili uticaj starosne dobi majke na stope vaginalnog porođaja nakon carskog reza (VBAC), relevantnih komplikacija kod majke i odabir pacijenta za pokušaj VBAC-a, stručnjaci sa University of Pennsylvania Health System, Odjel za akušerstvo i ginekologiju u Filadelfiji izvršili su sekundarnu analizu retrospektivne kohortne studije žena koje su imale mogućnost VBAC-a u periodu između 1996. i 2000. godine u 17 lokalnih i univerzitetskih bolnica.

U studiju je bilo uključeno ukupno 25 005 pacijentica, od kojih je 13 706 (54.81%) odlučilo da pokuša sa vaginalnim porođajem nakon carskog reza.

Koristeći starosnu dob od 21 do 34 godine kao referentnu grupu, rezultati studije pokazuju da su žene stare od 15 do 20 godina imale za 27% veće šanse da će uspjeti sa pokušajem vaginalnog porođaja. Naspram toga, žene starije od 35 godina bile su na višem riziku od neuspješnog toka vaginalnog porođaja. Također, žene starije od 35 godina imale su za 39% veći rizik od komplikacija koje sa sobom nosi VBAC.

Izvor: Žurnal Pedijatrijska i perinatalna epidemiologija (Paediatric and Perinatal Epidemiology)

Tom 21, broj 2, str. 114 – mart 2007., http://www.blackwell-synergy.com/loi/PPE