Vakcinacija u trudnoći

prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar
prim.dr. Sabina Kurtagić, spec. pedijatar
Esma Zlatar, prof.

Ažurirano 29.06.2019. godine

Morfofunkcionalne promjene i promjene u imunološkom sistemu koje se dešavaju tokom trudnoće mogu dovesti do drugačijeg reagiranja trudnica na mikroorganizme, što može imati posljedice na majčino zdravlje, teži tok trudnoće, prijevremeni porod, rađanje djeteta niske porođajne mase ili pojave oboljenja kod novorođenčeta s ozbiljnim komplikacijama.

U ranijim poglavljima opisani su mogući štetni učinci virusa rubele kod neimuniziranih trudnica na tok trudnoće i rađanje djece sa prirođenim anomalijama. Mogući su i štetni efekti virusa morbila na tok trudnoće s ozbiljnim posljedicama za dojenče. Ako je trudnica prije trudnoće primila dvije doze MRP vakcine onemogućeni su učinci morbila i rubele na nepovoljan tok trudnoće, a omogućava se i zaštita djece koja se zbog svoje dobi ne mogu vakcinisati MRP vakcinom.

Virus influence može pogoršati zdravstveno stanje trudnica, dovesti do razvoja defekata razvoja nervne cijevi i prijevremenog rađanja djece i rađanja djece niske porođajne mase.  Smatra se da imunizacija trudnice za 40 % smanjuje učestalost bolničkog liječenja kod trudnica oboljelih od influence. Imunizacijom trudnica omogućava se i određena zaštita djece, jer dojenčad tek od šestog mjeseca života mogu primiti vakcinu protiv influence.

Uredan vakcinalni status trudnica uključuje da su kompletno vakcinisane protiv tetanusa, a preporučuje se da odrasli, pa i trudinice, svakih 10 godina se revakcinišu s adsorbiranim tetanus toksoidom, koji može biti samostalni pripravak ili u kombinaciji sa difteričnim toksoidom (Td). Vakcinacija neimuniziranih ili neadekvatno imuniziranih trudnica inducira kod fetusa nastanak aktivnog i i pasivnog imuniteta, te se prema određenim preporukama imunizacija protiv tetanusa kod neimuniziranih ili nekompletno imuniziranih trudnica prakticira u 5. ili 6. mjesecu trudnoće s revakcinacijom u 8. mjesecu trudnoće. Smatra se da će se pasivni imunitet kod djeteta razviti ako se majci tetanus toksoid daje prije 6. mjeseca trudnoće.

Bordetella pertussis može imati težak tok kod dojenčadi s ozbiljnim posljedicama. Mnoga relevantna stručna društva u svijetu preporučuju primjenu inaktivirane vakcine protiv tetanusa, difterije i acelularnog pertusisa (Tdap vakcina) tokom trudnoće, imajući u vidu da vakcina protiv velikog kašlja (Tdap vakcina) data u 27 – 36 sedmici trudnoće je ≥85 % efikasna u sprečavanju velikog kašlja kod dojenčadi do perioda kad se počinje tradicionalno davati DTaP. Veliki kašalj može imati izuzetno težak tok tokom prva dva mjeseca života djeteta, kada se uobičajeno DTaP vakcina ne daje, te davanjem Tdap vakcine u trudnoći transplacentarni prijenos imunoglobulina G će zaštiti dojenče do vremena primjene DTap vakcine. Tdap vakcina se uobičajeno daje trudnicama u SAD-u i nekim zemljama u svijetu, ali će vjerovatno imati perspektivu primjene  diljem svijeta.

Virus hepatitisa B vertikalnim prenosom sa majke na fetus neće dovesti do prirođenih anomalija kod djeteta, ali virus hepatitisa B može dovesti  do dugotrajnih posljedica kasnije u životu, te je bitno da trudnice imaju uredan HBV vakcinalni status, kao i da djeca budu pravovremeno vakcinisana prema važećem protokolu vakcinacije za HBV.

Imajući u vidu navedeno, veoma je bitno da trudnice, između ostaloga, imaju uredan vakcinalni status u skladu sa nacionalnim kalendarom imunizacija.

-Trudnice trebaju imati uredan vakcinalni status:

    • Trudnice prije planirane trudnoće trebaju imati uredan MRP vakcinalni status. Ako trudnica do tada nije redovno imunizirana MRP vakcinom preporučuje se da mjesec dana ili više prije planirane trudnoće primi MRP vakcinu.
    • Poželjno je da trudnice imaju uredan HBV vakcinalni status.
    • Poželjno je da su trudnice uredno vakcinisane protiv tetanusa.

-U bilo kom trimestru trudnoće može se dati inaktivirana vakcina protiv gripe. Poželjno je vakcinu protiv gripe dati nekoliko sedmica ili mjeseci prije očekivanog početka epidemije kako bi se omogućila efikasnost vakcine u sprečavanju influence i njenih posljedica.

-Tokom svake trudnoće od 27. do 36. sedmice trudnicama se može dati inaktivirana Tdap vakcina, koja nije licencirana u mnogim državama u svijetu.

Da bi omogućili uredno zdravstveno stanje trudnice, uredan tok trudnoće i rađanje zdravog djeteta, uobičajena antenatalna njega treba uključivati i primjeren vakcinalni status trudnica u skladu sa nacionalnim kalendarom vakcinacije i uvažavanjem smjernica relevantnih stručnih društava.

Literatura

  • Centers for Disease Control and Prevention.Pregnancy and Vaccination. Toolkit for Prenatal Care Providers Increasing the Use of Maternal Vaccines by Ob-gyns, Nurse-Midwives, and Other Healthcare Professionals. (). Dostupno na: https://www.cdc.gov/vaccines/pregnancy/hcp-toolkit/index.html (pristupljeno 11.6.2019.)
  • Hrvatski liječnički zbor. MSD priručnik dijagnostike i liječenja. Tetanus. (2014.). Dostupno na: http://www.msd-prirucnici.placebo.hr/msd-prirucnik/infektologija/anaerobne-bakterije/tetanus (pristupljeno 12.6.2019.)
  • Whooping cough vaccination in pregnancy(2016.). Dostupno na: https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/whooping-cough-vaccination-pregnant/ (pristupljeno 11.6.2019.)