Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Veza između mjeseca začeća i akademskog uspjeha djeteta

Da li doba godine u kojem je dijete začeto može uticati na njegov budući akademski uspjeh? Da, prema istraživanju neonatologa Paula Winchestera, profesora kliničke pedijatrije sa Indiana University School of Medicine.

Dr. Winchester je sa kolegama proučavao 1,667,391 učenika u Indiani koji su uradili Državni test napretka u obrazovanju u Indiani (ISTEP), te doveo u vezu njihove ocjene između trećeg razreda osnovne i drugog razreda srednje škole sa mjesecom u kojem je svaki učenik bio začet. Istraživači su otkrili da su rezultati ISTEP testa za matematiku i jezik ovisni o godišnjem dobu u kojem je dijete začeto, a najlošije rezultate imala su djeca začeta u periodu od juna do kraja avgusta.

Zašto je to tako? “Mozak fetusa počinje se razvijati ubrzo nakon začeća. Pesticidi koje koristimo da kontrolišemo štetočine u poljima i u našim domovima, kao i nitrati koje koristimo za đubrenje usjeva pa čak i naših travnjaka, na najvišim su nivoima tokom ljeta”, izjavio je dr. Winchester.

“Izloženost pesticidima i nitratima može izmijeniti hormonalni milje trudnice i uticati na razvoj mozga fetusa,” rekao je on. “Iako rezultati naše studije ne predstavljaju absolutni dokaz da pesticidi i nitrati utiču na smanjivanje rezultata ISTEP testa znanja, oni itekako podržavaju tu hipotezu.”

Poznato je da nitrati i pesticidi uzrokuju hipotiroidizam (smanjenje rada štitnjače) kod trudnice i dovedeni su u vezu sa slabijim kognitivnim rezultatima njihove djece. “Sada smo povezali veću izloženost pesticidima i nitratima u vodi sa slabijim kognitivnim rezultatima. Postoji velika mogućnost da će neurorazvojne posljedice izloženosti pesticidima i nitratima biti primjetne tek nakon nekoliko decenija,” rekao je dr. Winchester.

Izvor: Medicinski fakultet Indiana univerziteta (IU School of Medicine)

http://www.insideindianabusiness.com