Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Vlada Kantona Sarajevo dala saglasnost na nova upošljavanja u JUDZKS

Sa ciljem poboljšanja usluga i kapacitiranja kadra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Vlada Kantona Sarajevo je u četvrtak, 25.05.2023. dala saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za  46 radnika, većinom doktora medicine (21) i medicinskih sestara (21). Navedeni kadar će biti angažovan kao zamjena za odlaske po različitim osnovama iz procesa rada u prethodnom periodu kao i popunu upražnjenih radnih mjesta po sistematizaciji.

Podsjećamo da je u protekle dvije godine bila velika fluktuacija kadra u JUDZKS. To je bilo doba pandemije i teške borbe protiv Covid -19, što je  iziskivalo ekstremne napore svih uposlenih u JUDZKS, a naročito porodičnih doktora i medicinskih sestara.

U tom kriznom periodu zaposleno je u JUDZKS mnogo doktora na određeno vrijeme, od kojih mnogi, nažalost, nisu mogli biti primljeni za stalno. Menadžment JUDZKS se ovom prilikom zahvaljuje Vladi Kantona Sarajevo na datoj saglasnosti za prijem 46 radnika u našu Ustanovu na neodređeno vrijeme, što će zasigurno doprinijeti  pružanju bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge našim cijenjenim sugrađanima.

Ova Vlada Kantona Sarajevo je pokazala u prošlosti i pokazuje i ovim primjerom svoje strateško opredjeljenje ka jačanju primarne zdravstvene zaštite koja predstavlja mjesto prvog kontakta korisnika usluga sa zdravstvenim sistemom i ima veoma važnu ulogu u cjelokupnom sistemu zdravstva.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo kontinuirano prati i analizira stanje kadrovskih kapaciteta i funkcionisanje procesa rada te će i u narednom periodu u saradnji sa Vladom KS i resornim ministarstvom reagovati u skladu sa potrebama sistema Ustanove.

Specifičnost JUDZKS se, između ostalog, ogleda i u činjenici što veliki broj mladih doktora gleda na našu Ustanovu kao na neku prolaznu stanicu i odskočnu dasku za dobijanje specijalizacije u zdravstvenim ustanovama bolničkog tipa. Tako se deševa u praksi da nam 60-80 ljekara godišnje odlazi, kako u penziju tako i nedugo nakon zaposlenja kod nas, u druge zdravstvene ustanove, te je JUDZKS primorana da češće potražuje taj kadar i iz navedenog razloga.

Menadžment JU Dom zdravlja KS