Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Za prevenciju alergija odvedite dijete na selo

Mikroorganizmi u štalama snažno djeluju na prevenciju alergija

Djeca koja odrastaju na selu pokazuju manje nivoe atopičke osjetljivosti, alergije na polen i astme u poređenju na djecu istih godina koja ne žive na selu među domaćim životinjama. Niz studija pružio je dobre dokaze da razlog toga leži u kontaktu sa štalama, domaćim životinjama i/ili konzumaciji proizvoda poput svježeg mlijeka u ranim godinama djetetovog života. Osim toga, pokazalo se da mikroorganizmi imaju značajan uticaj na (ne)razvoj alergija, pa se stoga postavlja pitanje koji mikroorganizmi prisutni u seoskim domaćinstvima, ili njihovi proizvodi, ili oboje mogu pokrenuti ili uticati na mehanizme koji štite od alergija.

Cilj studije stručnjaka iz Borstela, Marburga, Minhena i Bohtuma u Njemačkoj bio je da steknu dodatan uvid u potencijalna anti-alergena svojstva mikroba koji su izolirani sa seoskih gazdinstava.

Od niza bakterijskih vrsta koje su pronađene u štalama na gazdinstvima, dvije su odabrane, izolovane i okarakterizovane kao Acinetobacter lwoffii F78 i Lactococcus lactis G121. Izolirane vrste analizirane su po pitanju njihove aktivacije receptora za prepoznavanje uzoraka, sazrijevanja humanih dendritičkih ćelija izvedenih iz monocita, regulisanja upalnih citokina, ekspresije TH1-polarizirajućeg Notch ligand i njihovog uticaja na alergijski fenotip.

Studija je pokazala da su obje izolirane bakterije imale sposobnost da smanje alergijske reakcije kod miševa, da aktiviraju ćelije sisara in vitro i da pokrenu program TH1 polarizacije u dendritičkim ćelijama.

Rezultati ove studije snažno podržavaju hipotezu da sredina bogata mikrobiološkim strukturama, poput seoskih gazdinstava, može pružiti zaštitu protiv razvoja alergija. Klinički značaj studije leži u mogućnosti da se bakterije izolovane iz seoskih štala koriste za prevenciju alergija.

Izvor: The Journal of Allergy and Clinical Immunology, juni 2007., http://www.jacionline.org