Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Zagađeni zrak i disajni problemi kod djece

Nova studija pokazala je da sitne ćestice iz izduvnih gasova automobila i izgaranja ložnog ulja mogu uzrokovati disajne probleme, poput kašlja i pištanja, kod djece mlađe od dvije godine.

Ranije su visoki nivoi zagađenosti zraka povezani sa simptomima astme kod djece koja su živjela u urbanim područjima sa gustim saobraćajem, međutim, ova studija je prva koja analizira koji tipovi ćestica su najškodniji po zdravlje, istakli su naučnici.

Dr. Rachel L. Miller, zamjenik direktora centra za okolišno zdravlje djece pri univerzitetu Columbia University sa svojim timom pratila je više od 700 djece od rođenja do dvije godine života. Sva djeca živjela su u sjevernom dijelu Manhattana ili južnom Bronxu.

Studija je uzela u obzir i druge faktore poput sezonskih alergijskih trendova, pripadnosti etničkoj grupi i izloženosti duhanskom dimu.

Nakon poređenja rezultata anketa sa sedmičnim podacima o zagađenosti zraka iz različitih područja zajednice, naučnici su otkrili da visoki nivoi metala nikla i vanadija predstavljaju rizične faktore za pojavu pištanja prilikom disanja kod djece, dok je izloženost ćesticama karbona, nus proizvoda dizel automobila, povezana sa kašljem tokom sezone prehlada i gripe.

Ukupna količina ćestica u zraku nije povezana sa pištanjem ili kašljem, što ukazuje na to da su pojedinačni sastojci zagađenog zraka odgovorni za astmatične simptome kod male djece. Rezultati studije trebali bi potaknuti i promjene u samom sistemu evaluiranja zagađenosti zraka jer američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) trenutno postavlja standarde zagađenosti zraka na osnovu ukupne količine sitnih ćestica u zraku.

IZVOR: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 1. decembar, 2009.