Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Započeo novi ciklus PAT edukacije u JUDZKS

1. novembra 2018. godine, u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo započeo je novi ciklus dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT).

Polaznicima edukacije obratili su se koordinator Centra za NNID, doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine, generalni direktor JUDZKS, mr.sci.med.prim.dr. Fuad Husić i predstavnica Federalnog ministarstva zdravstva, prim.dr. Vildana Doder, pomoćnica ministra, koji su svim učesnicima zaželjeli uspješan rad, naglasivši značaj porodične medicine u zdravstvenom sistemu BiH, kao i značaj cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika.

Edukacija se realizira u skladu sa Pravilnikom o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine (Sl. novine FBiH, 59/11) i predstavlja “organizovani oblik teoretskog i stručno-praktičnog osposobljavanja doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara za pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti porodične medicine.”

Edukacija se organizuje za ljekare i medicinske sestre/tehničare JUDZKS, kao i uposlenike drugih zdravstvenih ustanova.

Edukativne timove čine:

  1. Doc.dr.prim. Zaim Jatić i Advija Čustović, dipl. med. sestra;
  2. Doc.dr. Amira Skopljak i Zineta Mulaosmanović, mr.oec.dipl. med. sestra;
  3. Mr.sci.dr.prim. Amela Kečo i Emina Bajramović, dipl. med. sestra;
  4. Mr.sci.dr. Nataša Trifunović i Mirsada Sadiković, dipl. med. sestra;
  5. Dr. Hasiba Erkočević i Kovač Jasna, dipl. med. sestra.

Plan edukacije uključuje teoretski i praktični dio, svaki u trajanju od po 120 sati, kao i rad sa mentorima u trajanju od 15 sati, nakon čega će biti realiziran ispit za polaznike edukacije.

CENTAR ZA NASTAVNU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST