Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Završena dodatna edukacija iz porodične medicine – PAT

PAT je organizovani oblik teoretskog i stručno-praktičnog osposobljavanja doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara za pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti porodične medicine.

Završen je ciklus dodatne edukacije iz porodične medicine – PAT za 2022/2023. godinu. Ispitu su pristupili polaznici koji su ispunjavali uslove, 12 doktora medicine i 25 medicinskih sestara/tehničara. Nakon dodjele Uvjerenja o položenom ispitu u planu je pokretanje novog ciklusa PAT edukacije za školsku 2024/2025. godinu.

Lejla Moćević, stručni saradnik za odnose s javnošću

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost