Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Završena vanjska ocjena novih 29 timova porodične medicine u JUDZKS

Osam ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) danas, 15.12.2015. godine, završavaju vanjsku ocjenu novih 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikacije. Nakon završene sertifikacije 27 timova porodične/obiteljske medicine u novembru 2015. godine, zaposlenici JU DZ KS su uspjeli pripremiti novih 29 timova porodične/obiteljske medicine koji su uspjeli unaprijediti svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i pripremiti se vanjsku ocjenu u svrhu sertifikacije. U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvuje osam AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača čine: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj, Damir Mujkanović, dmt. DZ Tuzla i Gildžana Bećirević, dms. iz DZ Doboj Istok. Nakon završetka vanjske ocjene, predstavnici AKAZ-a, vanjski ocjenjivači, menadžment JU DZ Sarajevo i predstavnici timova porodične/obiteljske medicine, koji su danas prošli ocjenu će održati zajednički sastanak u DZ Centar Sarajevo, kako bi se prezentirali utisci nakon završene vanjske ocjene. Nadalje, slijedi rad AKAZ-ove Komisije za sertifikaciju, koja će na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.