Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

ZZOKS: Zaraženi koronavirusom u KS od sada s ljekarima mogu komunicirati putem Vibera

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Zavod zdravstvenog osiguranja KS razvio je novu aplikaciju koja će omogućiti svim pacijentima koji imaju sumnju na Covid-19 ili su pozitivni, da putem web stranice popune osnovne anketne uputnike, te dalju komunikaciju sa zdravstvenim radnicima nastave online putem Vibera i telefona.

Aplikacije je razvijena jer je kao jedan od većih problema u kontaktiranju ljekara identifikovana otežana dostupnost ili potpuna nedostupnost telefonskih linija u zdravstvenim ustanovama.

Pristup aplikaciji je omogućen putem web stranice: https://onlinecovid19.ezoblak.ba/ , a čitav proces se odvija u 4 koraka:

1. Registracija pacijenta putem web stranice

2. Popunjavanje online obrazaca

3. Potvrda Viber registracije od strane pacijenta

4. Pristup podacima od strane zdravstvenog radnika, preuzimanje slučaja i nastavak komunikacije sa pacijentom

Nakon što pacijent potvrdi svoju identifikaciju i registraciju, svi podaci koji se unose kroz online komunikaciju i definisane upitnike, su u potpunosti integrisani i uvezani sa elektronskim kartonom pacijenta, zbog čega je omogućena distribucija i razmjena podataka između samih zdravstvenih ustanova u realnom vremenu.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo daje veliki značaj procesu informatizacije zdravstva Kantona Sarajevo čiji je imenovani nosilac, obzirom da je ultimativna informatizacija jedan od ključnih koraka za unapređenje i reformu zdravstvenog sistema u svim njegovim segmentima.