ZZOKS: Zaraženi koronavirusom u KS od sada s ljekarima mogu komunicirati putem Vibera

Zavod zdravstvenog osiguranja KS razvio je novu aplikaciju koja će omogućiti svim pacijentima koji imaju sumnju na Covid-19 ili su pozitivni, da putem web stranice popune osnovne anketne uputnike, te dalju komunikaciju sa zdravstvenim radnicima nastave online putem Vibera i telefona.

Aplikacije je razvijena jer je kao jedan od većih problema u kontaktiranju ljekara identifikovana otežana dostupnost ili potpuna nedostupnost telefonskih linija u zdravstvenim ustanovama.

Pristup aplikaciji je omogućen putem web stranice: https://onlinecovid19.ezoblak.ba/ , a čitav proces se odvija u 4 koraka:

1. Registracija pacijenta putem web stranice

2. Popunjavanje online obrazaca

3. Potvrda Viber registracije od strane pacijenta

4. Pristup podacima od strane zdravstvenog radnika, preuzimanje slučaja i nastavak komunikacije sa pacijentom

Nakon što pacijent potvrdi svoju identifikaciju i registraciju, svi podaci koji se unose kroz online komunikaciju i definisane upitnike, su u potpunosti integrisani i uvezani sa elektronskim kartonom pacijenta, zbog čega je omogućena distribucija i razmjena podataka između samih zdravstvenih ustanova u realnom vremenu.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo daje veliki značaj procesu informatizacije zdravstva Kantona Sarajevo čiji je imenovani nosilac, obzirom da je ultimativna informatizacija jedan od ključnih koraka za unapređenje i reformu zdravstvenog sistema u svim njegovim segmentima.